เกรดกระดาษ CA or M
 CA หรือ M เป็นกระดาษคราฟสำหรับทำลอนลูกฟูกมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงในการป้องกันแรงกระแทก
 เหมาะสมกับการทำลอนลูกฟูกขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการ
 การใช้งาน: ใช้สำหรับทำลอนลูกฟูกแบบต่างๆ ,กระดาษผิวกล่องด้านใน และไส้กล่อง
 สำหรับกั้นสินค้าไม่ให้กระทบกระแทกกันขณะขนย้าย
 น้ำหนักมาตรฐาน มี 125 แกรม

 เกรดกระดาษ KI กระดาษ KI125, 150, 185
 KI เป็นกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรด KI มีคุณสมบัติความแข็งแรงและความทนทาน
 ปานกลางเหมาะสำหรับทำเป็นกล่องบรรจุสินค้าในประเทศ
 การใช้งาน: นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุสินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแก้ว,สินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น
 น้ำหนักมาตรฐาน มี 125,150,185 แกรม

 เกรดกระดาษ KA กระดาษ KA125, 150, 185, 230
 KA เป็นกระดาษคราฟท์ ที่มีผิวด้านนอก เป็นสีน้ำตาลทอง หรือน้ำตาลเข้ม มีคุณสมบัติความแข็งแรงทนทาน
 กันความชื้นได้บ้าง นิยมทำเป็นกล่องบรรจุสินค้า เพื่อการส่งออก
 การใช้งาน: เหมาะสำหรับการผลิตกล่องบรรจุสินค้าทุกชนิด สินค้าทีมีน้ำหนักมาก หรือกล่องที่ต้องขนส่งระยะทางไกลๆ
 วางทับกันหลายชั้นได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารทะเลแช่แข็ง
 ชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ น้ำหนักมาตรฐาน มี 125, 150, 185, 230 แกรม

 เกรดกระดาษ KS กระดาษ KS170 or KW170
 KS or KW กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรดนี้ เป็นกระดาษทำผิวด้านนอกเป็นสีขาว
 มีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าที่บรรจุ
 การใช้งาน: นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุสินค้าประเภท ผัก ผลไม้และดอกไม้เพื่อการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า
 อาหารทะเลแช่แข็ง ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าที่บรรจุ แต่จะมีราคาสูงกว่าเกรดกระดาษชิดอื่น
 น้ำหนักมาตรฐาน 170 แกรม

 เกรดกระดาษ KJ กระดาษ KJ 125, 150, 185, 230
 KJ เป็นกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องชนิดใหม่ พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า
 ใช้มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยคุณภาพของกระดาษจะมีความแข้งแรงสูง และมีระดับความชื้นที่เหมาะสม
 ลักษณะงานเทียบเท่ากับกระดาษ KA นอกจากกระดาษ KJ ยังมีข้อดีตรงที่มีสีธรรมชาติสามารถนำไปใช้ทดแทน KA ได้

Search

นโยบาย Cookies

เว็ปไซต์นี้มีการใช้ Cookies โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies