แผ่นกระดาษลูกฟูก  Corrugated Sheet Board
      แผ่นกระดาษลูกฟูก  Corrugated Sheet Board เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ และตัวลอนลูกฟูกซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูก


แผ่นกระดาษลูกฟูกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน

1.กระดาษผิวหน้า (Liner) เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก จะใช้กระดาษคราฟท์ไม่ฟอกสีสำหรับการใช้งานที่ต้องการ
   ความแข็งแรงสูงนอกจากนี้อาจใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษเก่าสำหรับงานทั่วไป
 
2.กระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) ใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราฟท์ เยื่อฟางข้าว หรือเยื่อกระดาษเก่าขึ้นกับความ
   แข็งแรงที่ต้องการนำมาขึ้นลอนกระดาษลอนลูกฟูก

 

Search

นโยบาย Cookies

เว็ปไซต์นี้มีการใช้ Cookies โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies